Změna metodiky posouzení rizik systémů zásobování vodou

Úno 1, 2024 | Aktuality

Státní zdravotní ústav zveřejnil navrhované změny Metodického návodu ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tyto změny vypracoval náš institut společně s partnery z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v rámci projektu TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury, financovaná Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Změny jsou zaměřeny na doplnění základů kybernetické a fyzické bezpečnosti do výše zmíněného návodu. Změny byly zpracovány tak, aby zvýraznily tuto problematiku pro menší systémy zásobování vodou, které nebudou spadat do nových podmínek v rámci NIS2. Systémy, které pod NIS2 spadat budou, by v případě správné implementace NIS2 nové podmínky splňovat automaticky měly.