ZPRÁVA EUROPOLU O SITUACI A TRENDECH V OBLASTI TERORISMU

Říj 3, 2020 | Aktuality

Europol vydal dokument, který komplexním způsobem popisuje problematiku terorismu v roce 2018, spolu s analýzou předpokládaných trendů jejího vývoje. Dokument je zaměřen na situaci v rámci Evropské unie, ale obsahuje také informace o aktuální situaci v jiných částech světa. Obsahuje všechna relevantní hlediska popisu této problematiky (např. počty a způsoby útoku, počty obětí atd.) V přehledných tabulkách obsahuje všechny potřebné statistické údaje. Problematiku terorismu podrobně rozebírá z hlediska jeho typů i druhů (Jihad, extrémní levice, extrémní pravice atd.). Podává informace o rozsáhlých protiteroristických aktivitách Europolu, přičemž současně charakterizuje činnost jednotlivých specializovaných útvarů, které se v rámci Evropské Unie touto problematikou zabývají ze všech potřebných hledisek (např. financování terorismu, výměna informací mezi státy Evropské Unie, vyšetřování terorismu, zbraňové systémy terorismu atd.).

Více informací