ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2018

Říj 3, 2020 | Aktuality

Vláda České republiky schválila Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Účelem tohoto informativního dokumentu Ministerstva vnitra České republiky je poskytnout souhrnné informace o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, podat přehled o vývoji, struktuře a dynamice kriminality, jejích pachatelích a obětech, informovat o zjištěných škodách a zajištěných výnosech trestné činnosti, informovat o aktivitách exekutivy a legislativy v oblasti bezpečnostní politiky a identifikovat rizika a oblasti, na které je zapotřebí soustředit pozornost kompetentních orgánů státní správy. Podstatnou část zprávy tvoří rozsáhlé statistické údaje.

Více informací