Zřízení centra celních údajů EU a celního orgánu EU

Říj 9, 2023 | Aktuality

Masivní nárůst objemu obchodu (zejména díky vzestupu elektronického obchodu) v kombinaci s rychle rostoucím počtem norem Evropské Unie, které je třeba kontrolovat na hranicích, a neustále se vyvíjející obchodní strategie dostaly celní orgány Evropské Unie poslední dobou pod velký tlak Objevily se obavy, že celní unii Evropské Unie zatěžuje roztříštěná digitalizace, neoptimální koordinace mezi vnitrostátními orgány a celková složitost, což obchodníkům ponechává vysoké administrativní náklady na dodržování předpisů a pachatelům trestné činnosti příležitost k páchání podvodů. Za účelem vyřešení těchto problémů předložila Evropská Komise dne 17. května 2023 balíček celní reformy. Spolu s řadou dalších ustanovení by pro reformu bylo klíčové zřízení celního orgánu Evropské Unie, který by dohlížel na nové centrum celních údajů. To by znamenalo centralizovanější a digitalizovanější přístup k celnicím, který by měl obchodníkům snížit náklady na dodržování předpisů, uvolnit zdroje pro vnitrostátní orgány a zajistit účinnější, posílenou celní unii odolnější proti podvodům. Návrh podléhá řádnému legislativnímu postupu, který vyžaduje podporu Rady Evropské Unie i Evropského parlamentu po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Více informací zde