Zúčastnili jsme se Evropské konference prevence kriminality ECPC2022

Kvě 3, 2022 | Aktuality

Více jak 200 odborníků prevence kriminality z celého světa se 28–29. dubna sešlo v Bruselu na Evropské konferenci prevence kriminality (European crime prevention conference, ECPC2022). Konference je pořádána každé 2 roky Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN). Smyslem této organizace je zvyšovat a zlepšovat spolupráci, koordinaci a výměnu informací v oblasti prevence kriminality. K tomuto cíli přispěla i tato konference.

Na konferenci nechyběl ani zástupce MBI. Účastníci mohli navštívit řadu přednášek vedených evropskými špičkami v oblasti prevence kriminality jako například Jaap De Waard nebo Paul Ekblom. Kromě společných přednášek jsme navštívili workshopy na téma Mýty v prevenci kriminality, Jak řídit projekty prevence kriminality a Co skutečně zabrání domácímu vloupání.

Na konferenci jsme se setkali s mnoha zástupci orgánů prevence kriminality například z Polska, Ukrajiny, Španělska, Nizozemska nebo Belgie a samozřejmě i zástupcem Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Proběhla řada zajímavých debat na různá témata prevence kriminality, které nám daly mnoho podnětů k zamyšlení a nápadů, které jistě využijeme v naší činnosti.

Věříme, že takovéto události pomáhají k vytvoření silného systému prevence kriminality jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Zároveň doufáme, že další konference budou minimálně stejně úspěšné, bohaté na zajímavá témata a zúčastní se jich více zástupců soukromého sektoru. V neposlední řadě musíme také poděkovat organizátorům za hladký průběh celé konference a těšíme se na opětovné setkání za 2 roky.