Aktualizace pravidel Evropské Unie pro čištění městských odpadních vod

Bře 10, 2023 | Aktuality

V rámci Evropské zelené dohody předložila EK v říjnu 2022 návrh na přepracování směrnice o čištění městských odpadních vod v rámci EU. Tato směrnice pochází již z roku 1991 a slouží jako nástroj k dosažení cílů vodní politiky EU, který je však třeba aktualizovat a přizpůsobit novým výzvám a realitám.

Přepracovaný návrh by zavedl nové povinnosti k lepší kontrole znečištění způsobeného dešťovou vodou, uložil by přísnější normy pro odstraňování živin a vyžadoval by pokročilou úpravu pro odstraňování mikroznečišťujících látek. Pro pokrytí nákladů na léčbu by byl vytvořen systém rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) zaměřený na léčiva a kosmetiku. Aby byla směrnice uvedena do souladu s ambicemi Zelené dohody, byla by pro čistírny odpadních vod zavedena povinnost energetické neutrality. Požadavky na opětovné použití vody a nakládání s kaly by byly vyjasněny, aby se zlepšila cirkulace. Zdravotní parametry by byly sledovány v odpadních vodách na podporu opatření v oblasti veřejného zdraví.

Samotný legislativní proces je aktuálně na svém počátku.

Více informací zde