Digitální open source inteligence a mezinárodní bezpečnost

Led 3, 2022 | Aktuality

Přečetli jsme za Vás publikaci Digital Open Source Intelligence and International Security. Konec XX. století je etapou, kdy jsme svědkem doslova „privatizace zpravodajských a sledovacích zařízení a rozšíření konceptu zpravodajské činnosti. Internet, sociální média, smartphony a analytika dat přispěly k většímu zpřístupnění a šíření důležitých informací o mimořádných a krizových událostech, čímž přispěly k rychlejšímu přenosu zpráv – a ruku v ruce s tím dochází k častějšímu úniku utajovaných informací.

Více informací zde