EU KOORDINUJE HODNOCENÍ RIZIKA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI SÍTÍ 5G

Říj 3, 2020 | Aktuality

ENISA konstatuje, že sítě 5G budou hrát ústřední roli při dosahování digitální transformace hospodářství a společnosti Evropské Unie. Sítě 5G mají potenciál umožnit a podporovat širokou škálu aplikací a funkcí, které daleko přesahují poskytování mobilních komunikačních služeb mezi koncovými uživateli. Kybernetická bezpečnost sítí 5G je nezbytná pro ochranu ekonomik členských států EU i celých společností a pro umožnění plného potenciálu důležitých příležitostí, které přinesou. Je také zásadní pro zajištění strategické autonomie Evropské Unie.

Tento dokument vznikl během roku 2019 za aktivní spolupráce členských států EU a ENISA. Dokument na vysoké úrovni uvádí klíčová společná zjištění, vyplývající z vnitrostátních posouzení rizik sítí 5G, prováděných každým členským státem. Zdůrazňuje prvky, které mají pro EU zvláštní strategický význam. Jejím cílem není předložit vyčerpávající analýzu všech relevantních aspektů anebo typů jednotlivých rizik kybernetické bezpečnosti souvisejících se sítěmi 5G, ale klasifikovat skupiny rizik a ukázat možnosti jejich řešení.

Více informací