Evropská Komise navrhuje novou směrnici, která má zvýšit odolnost kritických subjektů poskytujících základní služby v Evropské Unii

Led 7, 2022 | Aktuality

Evropská Komise dne 16. prosince 2021 předložila návrh směrnice o odolnosti kritických subjektů, které jsou základem služeb v mnoha důležitých odvětvích. Návrh se týká deseti odvětví, a to energetiky, dopravy, bankovnictví, infrastruktury finančních trhů, zdravotnictví, pitné vody, odpadních vod, digitální infrastruktury, veřejné správy a vesmíru. Členské státy by byly mimo jiné povinny mít strategii pro zajištění odolnosti kritických subjektů, provádět vnitrostátní hodnocení rizik a na tomto základě identifikovat kritické subjekty.

Od kritických subjektů by se vyžadovalo, aby samy prováděly hodnocení rizik, přijaly vhodná technická a organizační opatření ke zvýšení odolnosti a hlásily rušivé incidenty vnitrostátním orgánům. Kritické subjekty poskytující služby alespoň jedné třetině členských států nebo v nich by podléhaly zvláštnímu dohledu, včetně poradních misí organizovaných Evropskou Komisí. Ta by členským státům a kritickým subjektům nabídla různé formy podpory, přehled rizik na úrovni EU, osvědčené postupy, metodiky, přeshraniční školicí činnosti a cvičení k testování odolnosti kritických subjektů. Pravidelná přeshraniční spolupráce s ohledem na provádění směrnice by byla usnadněna prostřednictvím skupiny odborníků, skupiny pro odolnost kritických subjektů.

Více informací zde