Evropská Unie implementuje inovace v prevenci, vyšetřování a zmírňování dopadů drobné kriminality

Zář 26, 2022 | Aktuality

Evropská Unie v boji proti kriminalitě aplikuje projekt Snížení dopadu kriminality, jehož cílem je umožnit orgánům vymáhání práva a tvůrcům bezpečnostní politiky přijmout preventivní, na důkazech podložený a udržitelný přístup k řešení i drobné kriminality s vysokým dopadem. Tento projekt na míru potřebám koncových uživatelů navrhne, vyvine a předvede čtyři sady nástrojů, které pokrývají prediktivní policejní práci, komunitní policii, prevenci kriminality prostřednictvím urbanismu a plánování a měření a zmírňování pocitů nejistoty občanů. Řešení tohoto problému jesoučástí evropského bezpečnostního modelu, jehož principy vyplývají z evropských hodnot.

Více informací zde