EVROPSKÝ KODEX ZÁSAD BOJE PROTI ŠÍŘENÍ DEZINFORMACÍ A JEHO ROČNÍ HODNOCENÍ

Říj 3, 2020 | Aktuality

Řada subjektů (přední sociální sítě, zástupci online platforem a obchodní sdružení společností zaměřených na oblast inzerce a reklamy apod.), podepsala v září roku 2018 v Bruselu Evropský kodex zásad boje proti šíření dezinformací. Tito signatáři nyní zpracovali své první výroční zprávy o dodržování tohoto kodexu. Jednotlivé hodnotící zprávy se navzájem od sebe dosti podstatně liší jak svým rozsahem, tak i vypovídací hodnotou svého obsahu. Celkově však naznačují komplexní úsilí signatářů o plnění jejich závazků za posledních 12 měsíců. Evropská Komise dne 30. října 2019 zveřejnila první každoroční sebehodnocení signatářů tohoto kodexu, tak aby provedla komplexní posouzení účinnosti Kodexu, které má být předloženo začátkem roku 2020.

Více informací