Evropský Parlament schválil nové zákony, posilující kybernetickou bezpečnost Evropské Unie v klíčových sektorech

Lis 13, 2022 | Aktuality

Evropský Parlament schválil dne 10. listopadu 2022 dva nové zákony, posilující kybernetickou bezpečnost Evropské Unie v klíčových sektorech. Směrnice NIS2 zavádí nová pravidla pro dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé EU pro společnosti a země. Posiluje také požadavky na kybernetickou bezpečnost pro středně velké a velké subjekty, které působí a poskytují služby v klíčových odvětvích. Aktualizace směrnice NIS z roku 2016 má za cíl zlepšit srozumitelnost a provádění a také řešit rychlý vývoj v této oblasti. Pokrývá více odvětví a činností než dříve, zjednodušuje oznamovací povinnosti a řeší bezpečnost dodavatelského řetězce.

Zákon o digitální operační odolnosti (Dora) zavádí a harmonizuje požadavky na digitální provozní odolnost pro sektor finančních služeb EU a zavazuje společnosti, aby zajistily, že budou schopny odolat všem typům narušení a hrozeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, reagovat na ně a zotavit se z nich.

Více informací zde