JAK ZLEPŠIT MĚSTSKOU BEZPEČNOST V DOBĚ KRIZE?

Říj 3, 2020 | Aktuality

Evropská komise, prostřednictvím Městské agendy pro Evropskou Unii, aktuálně reaguje na pandemii Covid19 materiálem, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti uvnitř městských aglomerací během této mimořádné situace. Materiál obsahuje souhrn konkrétních postupů, které byly přijaty některými městy členských států Evropské Unie a které lze pro jejich charakter doporučit ostatním k následování.

Více informací