Management míst velké koncentrace osob optikou Evropské unie

Kvě 17, 2024 | Aktuality, Pracovní listy

Autor: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

Anotace: Problematika míst velké koncentrace osob a jejich management (crowd control, crowd management) představuje výzvu nejen na národní úrovni (včetně České republiky) ale i s ohledem na harmonizační ambice Evropské unie. Příspěvek představí stěžejní proměnné (skupiny oblastí a s nimi souvisejících dokumentů) ve vztahu k agendě Evropské unie – s důrazem na jejich potenciální dopad na domácí vědeckovýzkumné aktivity.

Klíčová slova: Evropská unie, místa velké koncentrace osob, harmonizace, doporučení, komparace.

Dokument naleznete zde