Nová pravidla pro určení provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví

Úno 2, 2021 | Aktuality

V reakci na kybernetické incidenty, kterým v roce 2020 čelila zdravotnická zařízení v České republice, vypracoval NÚKIB ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví novelu vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Evropské Rady 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii) a upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti. Účelem této novely bylo změnit určující kritéria v odvětví zdravotnictví tak, aby došlo k rozšíření počtu nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. Provozovatelé základních služeb představují vedle kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů jednu ze tří základních kategorií systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Více informací ZDE

Zdroj: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/