Pochopení politiky EU v boji proti terorismu

Úno 2, 2021 | Aktuality

EU v boji proti terorismu hraje stále ambicióznější roli. Přestože primární odpovědnost za boj proti trestné činnosti a zajišťování bezpečnosti nesou členské státy, EU poskytuje nástroje pro spolupráci, koordinaci a (do určité míry) harmonizaci i finanční podporu k řešení tohoto fenoménu bez hranic.  Výdaje EU v oblasti boje proti terorismu se v průběhu let zvýšily, což umožnilo lepší spolupráci mezi vnitrostátními donucovacími orgány a lepší podporu ze strany orgánů EU odpovědných za bezpečnost a spravedlnost. Mnoho nových pravidel a nástrojů, které byly přijaty v posledních letech, sahá od harmonizace definic teroristických trestných činů a sankcí, přes sdílení informací a údajů až po ochranu hranic, boj proti financování terorismu a regulaci střelných zbraní.  V souladu s doporučeními Parlamentu i prioritami stanovenými novou Evropskou komisí a její protiteroristickou agendou, představenou v prosinci 2020, budou se budoucí protiteroristické akce EU zaměřovat na lepší předvídání hrozeb, boj proti radikalizaci a snižování zranitelných míst zvyšováním odolnosti kritických infrastruktur a lepší ochranou veřejných prostor. Mezi nadcházející vývoj patří také větší sdílení informací, a to prostřednictvím lepšího provádění a modernizace stávajících nástrojů, posílený mandát pro Europol, jakož i možné vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů na úrovni EU prostřednictvím navrhovaného prodloužení mandátu nedávno zřízeného Úřadu evropského veřejného žalobce. 

Více informací ZDE

Zdroj: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659446