Pracovní dokument Evropské Komise o posílení bezpečnosti výzkumem a inovacemi

Led 23, 2022 | Aktuality

V polovině prosince 2021 zveřejnila EK souhrnný dokument o příspěvku bezpečnostního výzkumu a inovací EU k plnění evropských priorit v oblasti bezpečnosti a plánovaný soubor opatření pro transfer inovací z výzkumu do moderních nástrojů a služeb. Z praktického pohledu dokument obsahuje aktuální odkazy na nejnovější důležité dokumenty a souvislosti a na výsledky řady projektů. Dokument popisuje, jak bezpečnostní výzkum a inovace EU strategicky přispívají k různým prioritám bezpečnostní politiky EU, od boje proti trestné činnosti a terorismu po správu hranic a odolnou infrastrukturu.

Současně straně nastiňuje opatření, která jsou zaváděna, aby bylo možné optimálně převzít inovace z výzkumu do nejmodernějších nástrojů a služeb dostupných bezpečnostním orgánům EU a národních orgánů.Mezi opatření pro nejbližší dobu patří plná integrace bezpečnostní komunity do CERIS (Community for European Research and Innovation for Security ), vznik a klíčová role Evropského fóra pro bezpečnostní výzkum (plánováno pro rok 2022), dále rozvoj rámce pro dodržování základních práv a etických a společenských zásad v celém výzkumném cyklu. Dalšími okruhy jsou podpora přístupu založeného na schopnostech a úloha EU agentur v tomto přístupu, synergie s dalšími programy, a zlepšováním viditelnosti výsledků výzkumu.

Více informací zde