Projekt TWIN SKIN byl představen testovací autoritě

Pro 20, 2023 | Aktuality

Na začátku prosince proběhlo v Železné Rudě představení výsledků projektu TWIN SKIN. Železná
Ruda v tomto projektu figurovala jako testovací autorita. Testovací autorita poskytla řešitelům
přístup k místní úpravně vody, pro kterou bylo vytvořeno digitální dvojče a následně prediktivní
algoritmus.

Digitální dvojče v tomto případě znamená vymodelování všech technických částí úpravny do 3D
modelu, který obsahuje v přehledném zobrazení informace o provozu a údržbě. Zároveň je tato část
napojena na algoritmus, jehož účelem je predikovat množství provozní zásoby pitné vody ve
vodojemu a případně předpovídat změny v nastavení filtračního cyklu.

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem řešitelům projektu – Vysoká škola chemicko-
technologická, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR v.v.i. a VDT Technology a.s., a
samozřejmě i vedení města Železná Ruda, které nám poskytlo možnost testování výsledků.

O návštěvě informoval i Železnorudský zpravodaj zde.