PROSTOR SVOBODY, SPRAVEDLNOSTI A BEZPEČNOSTI: NÁKLADY NA CHYBĚJÍCÍ SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ EU

Říj 3, 2020 | Aktuality

V Prostoru svobody, spravedlnosti a bezpečnosti (ASFJ) EU ztrácí alespoň 180 miliard Eur ročně díky chybějícím nebo nezavedeným společným řešením na úrovni EU. Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) navrhuje dokončení rámce EU v oblasti základních práv, zavedení evropské kultury prosazování práva, vytvoření bezpečných právních cest pro migranty a žadatele o azyl pro vstup do EU a mechanismus EU pro sledování a prosazování demokracie, právního státu a základních práv s cílem snížení těchto nákladů.

Více informací

Více informací