Protiteroristické politiky, opatření a nástroje v Evropské Unii

Dub 6, 2022 | Aktuality

Politické oddělení Evropského parlamentu pro práva občanů a ústavní záležitosti, na žádost Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), zadalo zpracování obsáhlé studie s cílem poskytnout základní informace a politická doporučení týkající se dopadua účinnosti protiteroristických politik, opatření a nástrojů v EU.  Jedná se o reakci na určitý nedostatek dosavadního systematického, participativního a hodnotícího přezkumu protiteroristických opatření EU. Kromě mapování vývoje struktury protiteroristické politiky EU tato studie posuzuje dopad a účinnost protiteroristické politiky EU se zaměřením na klíčové oblasti politiky. Na základě mapování a zkoumání oblastí, na které se tato studie vztahuje, poskytl výzkumný tým doporučení, která by mohla poskytnout informace o budoucím vývoji politiky.

Politika EU v oblasti boje proti terorismu je stále více zakotvena v mnoha oblastech politiky EU a zahrnuje širokou škálu aktérů. V této souvislosti vyžaduje postupné rozšiřování škály nástrojů, na nichž se tato politika opírá, ale také její citlivost s ohledem na národní suverenitu a její dopad na základní práva celkové posouzení. Zatímco každá politika musí podléhat nezávislému hodnocení, tento požadavek je o to potřebnější v souvislosti s bojem proti terorismu vzhledem k výše uvedené citlivosti a dopadu a relativní nejasnosti, v níž se politika EU v oblasti boje proti terorismu vyvíjela.

Studie poukázala na některé problémy v této oblasti, zejména rozšíření rozsah svobod, které mohou být dotčeny a dále to, že politika EU v oblasti boje proti terorismu nadále představuje značné problémy, pokud jde o soudržnost, zejména kvůli postupnému rozšiřování jejích priorit a rostoucímu počtu zúčastněných subjektů.

Více informací zde