Průvodce řízením aktiv a rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Zář 1, 2022 | Aktuality

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s dalšími institucemi připravil podpůrný materiál k problematice řízení aktiv a rizik dle § 4 a § 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Materiál přibližuje problematiku řízení aktiv a rizik především těm, kteří s ní mají minimální zkušenosti nebo nemají zkušenosti žádné. Zkušenější osoby zodpovědné za řízení aktiv a rizik mohou dokument využít jako zdroj inspirace pro vylepšení již zavedených postupů.

Podpůrný materiál představuje jeden z možných správných postupů řízení aktiv a rizik v souladu s VKB. Jedná se o doporučení a je nutné uvedené základní principy přizpůsobit prostředí konkrétní organizace. Dokument obsahuje teoretické i praktické části a modelové příklady. V teoretické části jsou rozebírána jednotlivá ustanovení VKB, praktická část obecně popisuje, jak požadavky plynoucí z těchto ustanovení naplnit. Modelové příklady obsahují konkrétní ukázky obecných postupů.

Více informací zde