SEKTOROVÉ PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE O NIS V ODVĚTVÍ ENERGETIKY.

Říj 3, 2020 | Aktuality

V rámci strategie Evropské Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti byla v roce 2016 zpracována směrnice Evropské Unie o bezpečnosti sítí a informací (Network and Informations Systems). Skupina pro spolupráci NIS vydala v těchto dnech dokument, který se vztahuje k oblasti energetické infrastruktury, která je pokládána za složitou a tím i vysoce rizikovou. Dokument předkládá přehled stavu provádění článku 5 směrnice pro odvětví energetiky, analyzuje klíčová zjištění, výzvy a odvětvové zvláštnosti. Poskytuje také osvědčené postupy a příklady provádění hlavních požadavků směrnice NIS, tj. identifikační kritéria, bezpečnostní opatření a požadavky na hlášení incidentů, specifické pro energetický sektor.

Více informací