Situace a trendy terorismu v Evropské unii

Lis 28, 2022 | Aktuality

Výroční zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu obsahuje statistické údaje, popisuje hlavní vývoj a trendy, týkající se situace v oblasti terorismu v EU v roce 2021. Je založena na ověřených kvalitativních a kvantitativních údajích poskytnutých členskými státy o teroristických útocích, zatčeních a soudních rozhodnutích vydaných za teroristické trestné činy. Obsahuje také cenné kvalitativní informace a hodnocení od partnerů Europolu, které obohacují zjištění zprávy, aby bylo možné zamyslet se i nad možným vývojem mimo EU, který má vliv na bezpečnost EU a jejích občanů.

Ačkoli primárním předmětem zprávy je terorismus, uvádí rovněž konkrétní násilné extremistické incidenty, činy a činnosti, jsou-li relevantní a dostupné, jak uvedly členské státy. Zpráva tak poskytuje současný situační obraz terorismu v EU a zároveň zdůrazňuje některé budoucí výzvy. Informuje tvůrce politik, pracovníky donucovacích orgánů a širší veřejnost o vývoji souvisejícím s terorismem, stejně jako o formách extremismu, které mohou ovlivnit nebo být spojeny s terorismem.

Více informací zde