Směrnice Evropského Parlamentu a Evropské Rady o odolnosti kritických subjektů

Led 16, 2023 | Aktuality, Pracovní listy

Směrnice Evropského Parlamentu a Evropské Rady 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů konstatuje, že v ekonomice EU mají kritické subjekty, jakožto poskytovatelé základních služeb, nepostradatelnou úlohu při zachování životně důležitých společenských funkcí nebo hospodářských činností na vnitřním trhu. Reaguje proto na potřebu vytvořit moderní unijní rámec s cílem posílit jejich odolnost stanovením harmonizovaných minimálních pravidel a pomoci těmto subjektům prostřednictvím ucelených a specializovaných opatření podpory a dohledu. Směrnice stanoví nové povinnosti členským státům i samotným kritickým subjektům, stanoví pravidla pro dohled, vymáhání a společné postupy, stanoví jednotné definice a obsahuje také seznam kritických subjektů v jednotlivých oborech, Celkově se tak jedná o soubor opatření s cílem dosáhnou vysoké úrovně odolnosti kritických subjektů v zájmu zajištění poskytování základních služeb EU a zlepšení fungování vnitřního trhu. Ve všech oborech dopravy se tak zprosedkovaně jedná o vyšší úroveň ochrany cestujících, tj. tzv. „měkkých cílů“.

Více informací zde