SOUHRNNÁ ZPRÁVA NATO POPISUJE DOPAD POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ PRO BUDOUCÍ KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOST.

Říj 3, 2020 | Aktuality

NATO zveřejnilo významnou novou zprávu, která se zabývá předpokládanými trendy v obranných technologiích v příštích 20 letech a jejich dopadem na naši kolektivní bezpečnost. Tato zpráva je zaměřena na vedoucí představitele a tvůrce veřejného mínění v oblasti obrany a bezpečnosti a na odborníky, kteří hledají informace o konkrétních technologiích. Zpráva je pohledem do budoucnosti obrany. Bude řídit výzkumné práce tak, aby bylo zajištěno, že v příštích letech bude NATO udržovat špičkovou technologii. Zpráva „Vědecké a technologické trendy: 2020–2040“ byla vypracována Vědeckotechnickou organizací NATO a čerpá z poznatků asi 6000 vědců, techniků a analytiků v spolupracující síti NATO. Poskytuje hodnocení vznikajících a ničivých technologií schválených hlavami států a vlád NATO na jejich setkání v Londýně v prosinci loňského roku, jako jsou Big Data, Artificial Intelligence, robotika, kosmická a biotechnologie a hypersonické zbraně. Zpráva vysvětluje, proč jsou tyto technologie důležité a jak se mohou vyvíjet v příštích 20 letech. Za více než 70 let zůstává NATO v popředí technologie, aby zajistilo obranu svých spojenců a úspěch svých operací. Organizace pro vědu a technologii NATO podporuje Alianci, aby si udržela svou výhodu v této oblasti vytvářením, sdílením a využíváním pokročilých vědeckých poznatků, technologického vývoje a inovací.

Více informací