SPOLEČNÉ VÝZVY V BOJI PROTI POČÍTAČOVÉ KRIMINALITĚ

Říj 3, 2020 | Aktuality

Společný dokument Europolu a Eurojustu identifikuje a kategorizuje společné výzvy v boji proti počítačové kriminalitě a to jak z hlediska prosazování práva, tak i z hlediska soudního. Identifikované výzvy spadají do pěti hlavních oblastí:
– ztráta dat
– ztráta místa (dislokace pachatele
– výzvy spojené s vnitrostátními právními rámci
– překážky mezinárodní spolupráce
– výzvy partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Tento typ kriminality představuje pro orgány vymáhání práva, včetně justice, řadu nových problémů, které jsou v dokumentu konkrétně ilustrovány například na úseku uchovávání dat, řízení internetu, šifrování a používání kryptoměn. Společným jmenovatelem problémů je často roztříštěna národní legislativa, neschopnost včasné reakce (včetně mezinárodní součinnosti) i nedostatek potřebné odbornosti. Dokument se v jednotlivých kategoriích snaží nacházet východiska a definovat opatření, která mají v rámci EU postupně vzniklé problémy dokázat odstraňovat.

Více informací