Spolupráce na projektu zefektivnění evakuačních řešení  

Čvn 6, 2023 | Aktuality

Společně s týmy z VDT Technology, Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Gatum Group s.r.o. jsme se zapojili do inovativního projektu digitálního modelování. Cílem projektu je využít prvky umělé inteligence k vylepšení evakuačních plánů ve veřejných budovách a na místech konání veřejných akcí. Jako hlavní řešitelé projektu jsme odpovědni za vývoj softwaru, který simuluje pohyb osob na základě analýzy reálných videozáznamů, stanovujeme požadavky na platformu a řídíme dodávky. 

Projekt, financovaný Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026 (SECTECH), běží od loňského roku až do konce letošního. Hlavní softwarová platforma se skládá ze dvou částí. První část sbírá informace z videozáznamů lidí pohybujících se v prostoru. Analýzou metadat identifikuje konkrétní kategorie (např. muže, ženy a děti) a extrahuje informace o jejich pohybu, které jsou následně analyzovány a připraveny pro digitální modelování. 

Druhá část platformy se zaměřuje na modelování evakuačních scénářů. Uživatelé mohou vytvářet vizuální modely různých nouzových situací, jako jsou požáry, přírodní katastrofy, teroristické útoky a další, na základě 3D plánů budov a míst událostí. Analyzované údaje o pohybu z videozáznamů jsou využity v behaviorálním modelu, který simuluje konkrétní scénáře na základě analýzy reálného pohybu. 

Tato spolupráce spojuje dvě oddělené softwarové komponenty do jedné platformy, která umožňuje identifikovat kritické oblasti budov a navrhnout změny pro lepší evakuační opatření. Využívá umělou inteligenci a neuronové sítě k automatickému vyhodnocování situací ve videozáznamech z kamerových systémů a zajišťuje bezpečnost veřejnosti, ochranu majetku a životů. Zároveň poskytuje přehled o chování v nepředvídatelných situacích. 

Multioborová spolupráce nás velmi těší, protože doufáme, že přinese hmatatelný bezpečnostní užitek.

Více informací zde