Stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o dopadu organizovaného zločinu na vlastní zdroje EU a o jeho zneužívání fondů EU

Říj 29, 2021 | Aktuality

Výbor Evropského Parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zaujal dne 14. října 2021 obsáhlé stanovisko adresované Výboru Evropského Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu o současných trendech organizovaného zločinu a jeho dopadu na  zdroje Evropské Unie, včetně zneužívání fondů Evropské Unie, se zvláštním zaměřením na vyšší efektivitu boje proti novým finančním metodám kriminality všemi zainteresovanými subjekty Evropské unie.

Toto stanovisko komplexně hodnotí současný stav moderní“ finanční kriminality páchané skupinami organizovaného zločinu. Zdůrazňuje potřebu koordinovaného postupu orgánů Evropské Unie a jejích členských států při provádění kontrol, auditů a výměně informací.
Z hlediska kompetentních institucí Evropské Unie věnuje pozornost větší efektivitě Europolu, Eurojustu a OLAF, zvláštní pozornost pak věnuje potřebě všestranné podpory nově zřízeného Úřadu evropského veřejného žalobce.

Více informací naleznete ZDE