Úřad pro ochranu osobních údajů vydal výroční zprávu za rok 2022

Dub 14, 2023 | Aktuality

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výroční zprávu, která komplexně informuje o všech aspektech jeho činnosti v roce 2022. Výroční zpráva úvodem zdůrazňuje dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií, který přesouvá významnou část komunikace do virtuálního prostoru a směřuje tak dominantně k digitální komunikaci. Ta je spojena s rozsáhlým permanentním zpracováním osobních údajů.

Zneužití velkého množství osobních údajů jak v důsledku kriminální činnosti, tak samotnými správci těchto údajů, a s tím související skandalizace některých platforem v zahraničí, logicky vedly k zásadnímu zintenzivnění ochrany osobních údajů jak na úrovni orgánů Evropské unie, tak i národních dozorových úřadů.

Z obsahu dokumentu vyplývá velký rozsah činnosti úřadu a její význam u hlediska fungování společnosti v dnešní době. Jedna z částí výroční zprávy je věnována citlivé oblasti zdravotnictví, kde je uveden případ udělení pokuty nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Více informací zde