Zlepšení odolnosti kritických entit

Dub 21, 2021 | Aktuality

Výzkumná služba Evropského parlamentu vydala hodnotící dokument na téma Zlepšení odolnosti kritických entit.

Materiál se týká návrhu Evropské Komise na směrnici Evropského Parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektů, KOM (2020) 829. Dokument obsahuje analýzu silných a slabých stránek posouzení dopadů EK doprovázejícího výše uvedený návrh, předložený dne 16. prosince 2020 a postoupený Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. 

Více informací ZDE

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)662614