Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Evropské Rady o předávání řízení v trestních věcech

Úno 8, 2024 | Aktuality

Šíření přeshraniční kriminality v rámci celé EU, a zejména závažné kriminality páchané organizovanými skupinami, nezbytně vyžaduje potřebu prosazování nových kroků, které umožní její efektivní postih. Roztříštěný právní rámec přináší v praxi problémy, takže předávání řízení do jiného členského státu je těžkopádné a celkově obtížné.

Nezbytná legislativní harmonizace v této oblasti bude důležitý krok vpřed a usnadní řádný výkon spravedlnosti, zabrání beztrestnosti, zabrání porušování zásady ne bis in idem a zajistí účinný boj proti přeshraniční trestné činnosti.

EK proto zpracovala a aktuálně nyní předložila Evropskému Parlamentu a Evropské radě návrh rozhodnutí, které svým obsahem komplexně řeší dosavadní problémy tím, že stanoví jednotná kritéria pro všechny fáze efektivního předávání trestního řízení jinému členskému sátu EU.

Více informací zde