Aplikace pseudonymizační techniky ve zdravotnictví

Dub 11, 2022 | Aktuality

Zdravotnický sektor má díky velkému objemu dat kapacitu zlepšit diagnostiku a modelování klinických výsledků, pomoci vyhodnotit strategie včasné intervence atd. Technologický pokrok ve zdravotnictví tvoří rostoucí poptávku po velkých lékařských databankách, které by nabízely řešení například v oblasti diagnostiky onemocnění a fenotypizace, modelování klinických výsledků, predikce strategií časné intervence, precizní medicíny atd. Rostoucí objem zpracování digitalizovaných lékařských údajů současně zvyšují rizika, pokud se jednáo kybernetickou bezpečnost, ochranu údajů a pravděpodobnost narušení údajů.

Ochranu zdravotních údajů je nutné považovat za vysokou prioritu vzhledem k jejich citlivé povaze a dopadu, který mají na jednotlivce (subjekty údajů). Z hlediska kybernetické bezpečnosti je důvěrnost, dostupnost a integrita lékařských údajů a příslušné infrastruktury považována za zásadní, aby bylo možné poskytovat včasnou, vhodnou a nepřerušovanou lékařskou péči.

Kvůli rostoucí potřebě vyměňovat si a sdílet informace o zdraví jednotlivců mezi různými zúčastněnými stranami je nezbytné, aby subjekty zpracovávající osobní údaje na jedné straně shromažďovaly a dále zpracovávaly pouze údaje, které jsou nezbytné pro jejich účely, a na straně druhé uplatňovaly řádná organizační a technická opatření k ochraně těchto osobních údajů.

Zpráva ENISA za tímto účelem vysvětluje, jak lze techniky použít ke zlepšení úrovně ochrany osobních údajů prostřednictvím jednoduchých případů použití.

Více informací zde