Rychle reagující železniční bezpečnostní síť – výsledky průzkumu o opatřeních ke zvýšení subjektivní a objektivní bezpečnosti

Dub 15, 2021 | Aktuality

Vlastní podstata otevřených systémů a kritické infrastruktury v rámci železniční dopravy nutí provozovatele železnic, aby prozkoumali různé možnosti, jak trvale zvyšovat bezpečnost. Jednou z těchto možností je zvýšení subjektivní a objektivní bezpečnosti. Souhrn bezpečnostních opatření je složen z více faktorů, jejich relevance je průběžně zkoumána průzkumy, organizovanými Mezinárodní železniční unií (International union of railways
– UIC). Těmito faktory jsou systémy detekce zvuku, separační systémy/systémy kontroly přístupu, překážky na platformách, akustické systémy veřejného ozvučení, úprava osvětlení a viditelnost zaměstnanců.

Více informací ZDE

Zdroj: https://uic.org/com/enews/article/rail-security-network-of-quick-responders-survey-results-on-measures-to