Tragické události během Halloweenských oslav poukazují na důležitost oblasti Crowd management a evakuačních opatření

Lis 7, 2022 | Aktuality

V sobotu 29.10.2022 došlo během Halloweenských oslav v jihokorejské metropoli Soul k přeplnění úzkých uliček čtvrti Itaewon. Následná tlačenice si vyžádala přes 150 životů a desítky těžkých a lehkých zranění lidí. Na místě museli zasahovat stovky záchranářů, hasičů a policistů. K incidentu došlo i přes opatření, která místní autority zavádějí každoročně. K podobné situaci, byť s mnohem menšími dopady, došlo i v českých Slušovicích, kde bylo zraněno 8 lidí u východu z klubu Sud. 5 osob s vážnějšími zraněními bylo odvezeno do nemocnice.

Zdroj: www.scmp.com

Důvody, které k těmto dvěma incidentům vedly, jsou prozatím neznámé a budou jistě předmětem následných vyšetřování. Současná situace ale rozhodně poukázala na důležitost oblasti Crowd management a správně nastavených evakuačních opatření. Zároveň se jedná o příhodnou dobu k zamyšlením, zdali současná opatření jsou dostatečná a hledat možnosti, jak je zefektivnit.

V našich podmínkách v současnosti vstupuje povinnost zavedení evakuačních opatření zejména z Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde je definován tzv. Požární evakuační plán. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. také stanovuje povinnost zaměstnavateli k evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Tato opatření jsou však spojována s budovami, či přesně definovanými areály, což lze částečně aplikovat na výše zmíněný případ ze Slušovic. Situace je však velmi odlišná v případě veřejných prostor a událostí.

V rámci naší výzkumné činnosti jsme vytvořili Metodiku ochrany veřejné společenské události, certifikovanou pro potřeby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky letos v září. Metodika kromě jiného řeší i nastavení evakuačních opatření v případě pořádání veřejných společenských událostí. Konkrétně se zabývá identifikováním a označením evakuačních cest a východů, způsobem komunikace o zahájení evakuace a nastavením postupu řízení evakuace personálu a organizátorů.

Kromě dodržování organizačních opatření existují také technická řešení, která bezpečnost účastníků podobných akcí dále posilují.  Jde například o technologie modelování pohybu a případné evakuace, která v poslední době na vzestupu. Uživatelé těchto výstupů získávají jedinečnou možnost okamžitě testovat nejrůznější – od požáru, přes aktivního střelce až po například nalezení výbušného zařízení

Další možností z oblasti moderních technologických opatření jsou moderní kamerové systémy, spojené se analýzou obrazu založenou na využití hlubokých neuronových sítí. Ty například umožňují analyzovat přesný počet osob nebo detekovat jejich kritickou hustotu v definovaných oblastech. Tím předávají operátorům informace klíčové pro jejich rozhodování v reálném čase.

Tyto zkušenosti nás vedly k návrhu projektu Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence, který nyní řešíme v rámci programu Ministerstva vnitra České republiky SECTECH – Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026. Cílem projektu je propojit tyto oblasti do společné softwarové platformy, která dále usnadní aplikaci obou technologií v praxi.