Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína?

Led 22, 2023 | Aktuality

Náš kolega doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. publikoval studii na téma – Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína? Do odborného časopisu Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky – The science for population protection. 

Studie se konkrétně zaměřuje na prezentaci vědecké činnosti v zahraničí v oblasti Crowd management. V první části text představuje výstupy odborníků z Manchester Metropolitan University a jejich Model hodnocení rizik bezpečnosti davu (DIM-ICE). V této části se čtenář dozví, proč je tato vznikající věda důležitá, jak definovat a kategorizovat dav, jak byl model aplikován na případových studiích a závěry vyplývající ze studií.

Druhá část se zaměřuje na studii odborníků z Amsterdamské univerzity, kteří se zabývali problematikou manipulace s daty o velikosti davů, zejména z důvodů politických zisků. Třetí část je zaměřena na pohled architekta na problematiku Crowd management z University of Minnesota, který se snaží do oblasti simulace davu zavést matematický řád. Čtvrtá část je zaměřena na výzkumné výstupy, které s oblastí Crowd management souvisí nebo představují velice netradiční pohled a řešení. Na závěr studie shrnuje nejdůležitější poznatky z textu.

Pro potřeby odborné veřejnosti se jedná o zajímavý materiál. Pozoruhodný je i pro naši výzkumnou činnost, zejména v projektu – Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence

Musíme zmínit i další obsah časopisu, který zahrnuje řadu dalších zajímavých článků z různých oblastí. Jako příklad upozorňujeme na výsledky zkoušek obousměrné přenosové soustavy jednotného systému varování a vyrozumění, testování těsnosti ochranných kukel nebo článek o poplachové službě za první republiky a její odkaz.

Celé číslo je k dispozici zde