Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí

Dnes 5.3.2024 začalo dvoudenní Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí. Na akci jsou zastoupeni zástupci samosprávy, vyšší územní samosprávy, ale i policisté pracující na úseku prevence kriminality. Akce je organizována Odborem prevence kriminality...

Společná bezpečnostní a obranná politika EU za rok 2023

Nová výroční zpráva o implementaci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU (CSDP) v roce 2023 představila současný stav a budoucnost bezpečnosti EU společně s největšími výzvami, kterým musí Unie v příštích letech čelit. Podobně jako v minulém roce zprávě dominuje...

Safety through building community

22. února 2024 jsme se zúčastnili konference „Safety through building community“. Webinář představil ve zkratce historii první a druhé generace CPTED (Crime prevention through environmental design) a následně se primárně zaměřil na zapojení místních komunit do...

COTakhle snídaně: … BEZPEČNOST JE KOMPLEXNÍ POJEM

Ve středu 21.2.2024 jsme se zúčastnili panelová diskuse „COTakhle snídaně: … BEZPEČNOST JE KOMPLEXNÍ POJEM“. Diskuze se zaměřila na fyzickou i kybernetickou oblast. Společně s předními českými experty jsme diskutovali o vnímání bezpečnosti ve společnosti a zejména o...

Změna metodiky posouzení rizik systémů zásobování vodou

Státní zdravotní ústav zveřejnil navrhované změny Metodického návodu ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tyto změny vypracoval náš institut společně s partnery z Vysoké školy chemicko-technologické v...

MBI má nového Výkonného ředitele – Mgr. Filip Gundza

S radostí oznamujeme, že na pozici Výkonného ředitele Mezinárodního bezpečnostního institutu nastoupil Mgr. Filip Gundza. Pan magistr má v oblasti bezpečnosti více než desetileté zkušenosti z praxe, a to jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře,  se zaměřením zejména na...